GOLD BORDER RACE
   
 
ПРАВИЛА
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ
До участие в състезанието се допускат участници мъже и жени, които към деня на старта са навършили 18 години. Това състезание е сериозно предизвикателство и всички състезатели трябва да имат необходимата екипировка, да са в отлично физическо и психическо състояние.
Състезателите трябва да са наясно преди провеждане на състезанието с дължината и  специфичните характеристики на съответното трасе и да са перфектно подготвени. Те  трябва да се справят сами без чужда помощ с всички предизвикателства, които крие участието в планински бягания като лоши  климатични условия - сняг, дъжд мъгла, студ, горещина, възможни физически наранявания, придвижване през тъмната част на денонощието, среща с диви животни.
Всички участници подписват декларация за съгласие с условията за провеждане на състезанието и освобождаване от отговорност на организаторите.

РЕГИСТРАЦИЯ НА УЧАСТНИЦИТЕ
Всеки, желаещ да участва в състезанията, трябва задължително да се регистрира, като избере дистанция, въведе допълнителни данни и заплати съответната такса за участие.
Регистрацията се счита за завършена САМО след извършване на заплащане на съответната такса, за което организаторите на състезанието персонално ще  уведомят всеки състезател на посочения от него e-mail адрес.
Таксата за участие се определя от момента на плащането, независимо от това, кога е направена регистрацията, съгласно посоченото по-долу!

K3 ULTRA GBR 85K   
Промоционално записване от 17.12.2021 до 31.01.2022 - 88 лв. или 45 EUR
Ранно записване от 01.02.2022 до 1.08.2022 - 108 лв. или 55 EUR
Стандартно записване от 2.08.2022 до 1.09.2022 - 147 лв. или 75 EUR

K3 ULTRA GBR 63K
Промоционално записване от 17.12.2021 до 31.01.2022 -  79 лв. или 40 EUR
Ранно записване от 01.02.2022 до 1.08.2022 - 98 лв. или 50 EUR
Стандартно записване от 2.08.2022 до 1.09.2022 - 128 лв. или 65 EUR

K3 ULTRA GBR 43K
Промоционално записване от 17.12.2021 до 31.01.2022 - 69 лв. или 35 EUR
Ранно записване от 01.02.2022 до 1.08.2022 - 88 лв. или 45 EUR
Стандартно записване от 2.08.2022 до 1.09.2022 - 108 лв. или 55 EUR

K3 ULTRA GBR 23K
Промоционално записване
от 17.12.2021 до 31.01.2022 - 51 лв. или 26 EUR
Ранно записване от 01.02.2022 до 1.08.2022 - 71 лв. или 36 EUR
Стандартно записване от 2.08.2022 до 1.09.2022 - 90 лв. или 46 EUR
Възможност за допълнителна отстъпка

ВАЖНО!

Ако в срок от три дни (72 часа) след получаване на съобщението за  регистриране,  състезателят извърши заплащане на участието си по банков път, то той ползва  допълнителна отстъпка от около 10 % от цената за съответните дистанция и период. За  улеснение виж по-долу изчислените намалени такси:

K3 ULTRA GBR 85K   
Промоционално записване от 17.12.2021 до 31.01.2022 - 79 лв. или 41 EUR
Ранно записване от 01.02.2022 до 1.08.2022 - 97 лв. или 50 EUR
Стандартно записване от 2.08.2022 до 1.09.2022 - 132 лв. или  68 EUR

K3 ULTRA GBR 63K
Промоционално записване от 17.12.2021 до 31.01.2022 - 71 лв. или 36 EUR
Ранно записване от 01.02.2022 до 1.08.2022 - 88 лв. или 45 EUR
Стандартно записване от 2.08.2022 до 1.09.2022 - 115 лв. или 59 EUR

K3 ULTRA GBR 43K
Промоционално записване от 17.12.2021 до 31.01.2022 - 62 лв. или 32 EUR
Ранно записване от 01.02.2022 до 1.08.2022 - 79 лв. или 41 EUR
Стандартно записване от 2.08.2022 до 1.09.2022 - 97 лв. или 50 EUR

K3 ULTRA GBR 23K
Промоционално записване
от 17.12.2021 до 31.01.2022 - 46 лв. или 23 EUR
Ранно записване от 01.02.2022 до 1.08.2022 - 64 лв. или 32 EUR
Стандартно записване от 2.08.2022 до 1.09.2022 - 81 лв. или 41 EUR

Внимание: Тази отстъпка не се отнася за плащане с ePay.bg / Easypay.
След  1.09.2022 г. регистрации не се приемат, както и не се извършват регистрации на място. Регистрацията за една дистанция може да бъде сменена с регистрация за друга дистанция преди да бъде извършено плащане.

ЗАПЛАЩАНЕ НА ТАКСАТА ЗА УЧАСТИЕ
Заплащането на таксата ще даде  възможност на организаторите да разчистят,  маркират  и обезопасят трасета. Таксата за участие включва състезателния номер и стартовия пакет, вода, освежаващи напитки, плодове, зеленчуци и други храни в подкрепителните пунктове, спортен масаж  на финала и на някои от пунктовете, медицинско обслужване и електронно отчитане на резултатите на всички участници в състезанието, както и специален подарък. Чрез нея се осигурява и медал за всички завършили в контролното време.
Таксата за участие трябва да бъде платена по банков път или в системата на ePay.bg / Easypay.
Системата ePay.bg / Easypay дават възможност да се приемат плащания по няколко начина:
- с банкови карти, регистрирани в ePay.bg;
- с банкови карти, нерегистрирани в ePay.bg (ePay Свят);
- в брой на каси на Easypay.bg.

   Банка: Банка ДСК
   BIC: STSABGSF
   IBAN: BG71STSA93000025826614
   Получател: Сдружение "К3 УЛТРА"
   Основание за плащане, моля посочете: Вашите имена и  регистрационен код

ПРОВЕЖДАНЕ НА СЪСТЕЗАНИЕТО
В деня преди старта  ще бъде проведена Техническа конференция (часът и мястото ще бъдат оповестени допълнително), на която организаторите ще дадат финална информация за състоянието на трасетата и евентуални промени в организацията на състезанието.
В същия ден от 14:00 до 24:00 часа всеки участник в състезанието ще получи стартов пакет срещу представяне на личен документ, подписване на предвидените от правилата декларации и демонстриране на задължителното оборудване за съответната дистанция.
Участниците в дистанцията GBR 23 могат да получат стартовия си пакет и в събота на 17.09. от 5:30 до 7:00 часа.
Стартовият пакет ще съдържа стартов номер с безопасни игли за прикрепване, карта на  трасето и друга допълнителна информация. Всеки участник получава и  подарък,  специално изработен за събитието.
Участниците в GBR 85 км ще получат и найлонова торба с вместимост 35 литра с прикрепен стикер на състезателния номер на участника. В нея те могат да поставят необходимите им дрехи и вещи и да я предадат на организаторите. Организаторите ще транспортират обратно торбата и вещите в нея до старт/финала на състезанието, където участниците ще могат да получат своите вещи. Предвид характера на мероприятието организаторите не поемат отговорност за целостта на торбата и вещите в нея при транспортирането, ето защо не препоръчват в нея да не бъдат поставяни ценни вещи, пари и документи.
Старт/финал пунктът ще бъде разположен на централния площад пред сградата на община Златоград.  Трасетата са обиколни като участниците стартират и финишират пред общината. Всички състезатели трябва да бъдат на старт/финал пункта не по-късно от 30 минути преди старта на съответното състезание.

ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА
Състезателите трябва да се движат само по обозначеното трасе като е ЗАБРАНЕНО изхвърлянето на всякакъв вид отпадъци по трасето и около него.
С цел намаляване на отпадъците на контролните пунктове няма да има пластмасови чаши и бутилки за вода. Всички състезатели трябва да носят със себе си подходящ съд, в който могат да получат вода и други напитки на контролните пунктове.
Препоръчва се зрителите и поддръжниците на състезателите да използват обществен транспорт, когато това е възможно.

ЕТИЧНИ ОТНОШЕНИЯ
Участниците в състезанието трябва да следват указанията на съдиите и останалия персонал на организаторите.
Всички състезатели са длъжни да окажат помощ на всеки човек - друг състезател, съдия, персонал на контролните пунктове, както и зрители и туристи в случай на нужда, независимо от евентуалното забавяне, което може да бъде причинено от това.
Ако състезател попадне  в опасна ситуация заедно с други хора, първо трябва да се погрижи за собствената си безопасност, преди да окаже помощ на останалите.
Не се допуска движението по трасето на нерегистрирани участници заедно със състезателите, както и получаването на каквато и да е помощ от външни лица извън организираните пунктове, освен в случаите на крайна необходимост.
Лекари, членове на медицински екипи, членове на спасителни екипи, доброволци, както и всички оторизирани от организаторите лица, имат право да спрат от участие състезател, ако преценят, че състоянието му не позволява по-нататъшно участие в състезанията. Решението им влиза в сила незабавно!

ПОДКРЕПИТЕЛНИ ПУНКТОВЕ
По протежение на трасетата организаторите ще изградят подкрепителни и контролни пунктове на подходящи за целта места. Тези пунктове ще предлагат вода, безалкохолни напитки и храна на състезателите.
Храната и водата на подкрепителните пунктове е предназначена единствено за официално регистрираните състезатели.
На всеки подкрепителен пункт ще бъде поставена информационна табела, която ще съдържа информация за:
- името на пункта и името на следващия пункт по трасето;
- разстояние и положителна денивелация до следващия пункт;
- сумарна отрицателна денивелация до следващия пункт по трасето;
- контролно време за достигане до следващия пункт  по трасето - където има поставено такова ограничение;
- наличие на източници на вода по трасето до следващия пункт;
- относителна трудност на прехода до следващия пункт.
На територията на подкрепителните пунктове и само на определените за това места е разрешено на състезателите да получават помощ от външни лица.

ОБОРУДВАНЕ И ЕКИПИРОВКА
За състезания от такъв мащаб участниците трябва да са добре екипирани и да притежават необходимото оборудване.
За всяко от трасетата организаторите са посочили задължителното и препоръчителното оборудване. Задължителното оборудване трябва да бъде представено от състезателите при получаване на стартовия пакет.
Организаторите на състезанието си запазват правото да инспектират наличието на всички елементи от задължителното оборудване и екипировка по време на състезанието. Липсата на всеки един елемент от тях ще води до дисквалификация на участника.
Използването на туристически щеки е разрешено. Не се допуска оставянето на щеки по пунктовете. Състезателят, който е стартирал със щеки, е длъжен да финишира с тях.

Оборудване и екипировка  К3 ULTRA GBR 85K

Оборудване и екипировка К3 ULTRA GBR 63K

Оборудване и екипировка К3 ULTRA GBR 43K

Оборудване и екипировка  К3 ULTRA GBR 23K


БЕЗОПАСНОСТ ПО ТРАСЕТО
Трасетата на състезанието преминават през публична и частна собственост и няма да бъдат затворени за хора, които не участват в състезанието! Състезателите трябва да се уверят, че ги задминават или се разминават с хората по безопасен за всички начин, дори това да означава да намалят темпото си или дори да спрат в случай на нужда!
При преминаване през населени места и движение по автомобилни пътища, състезателите трябва да спазват правилата за движение по пътищата на Република България!
Трасетата на състезанието пресичат основна пътна артерия - участниците трябва да бъдат особено внимателни в такива участъци!

ЗАБРАНЕНИ ДЕЙСТВИЯ
- Движение на състезателите извън състезателното трасе.
- Получаване на помощ от външни лица извън определените за целта места.
- Неспазване на указания на съдиите и длъжностните лица.
- Липса на която и да е част от задължителната екипировка
- Не оказване на помощ на човек, изпаднал в беда на трасето.
- Използване на вещества и практики, включени в забранителния списък на WADA.
- Замърсяване на трасето и площите около него с отпадъци.
Нарушаването на правилата на състезанието е достатъчно основание за организаторите да  дисквалифицират всеки състезател!

Нека заедно запазим планината като стриктно се придържаме към правилата на състезанието!
ГЕНЕРАЛЕН СПОНСОР
СПОНСОРИ И ПАРТНЬОРИ
Специални благодарности към нашите спонсори и партньори!
 • МАКМЕТАЛ ХОЛДИНГ

  МАКМЕТАЛ ХОЛДИНГ

 • Салина 7

  Салина 7

 • ПОДЕМ ЕООД

  ПОДЕМ ЕООД

 • Гаранти

  Гаранти

 • ФИЛКАБ АД

  ФИЛКАБ АД

 • БУЛТЕКС 99

  БУЛТЕКС 99

 • SPRINT-Logo-White-300x300px.png

  SPRINT-Logo-White-300x300px.png

 • Биомашиностроене АД

  Биомашиностроене АД

 • Каролина ЕООД

  Каролина ЕООД

 • Анес-96 ЕООД

  Анес-96 ЕООД

 • DSKbank-logo-300.png

  DSKbank-logo-300.png

 • ГОРУБСО - МАДАН АД

  ГОРУБСО - МАДАН АД

 • СВОБОДА 97 АД

  СВОБОДА 97 АД

 • Maryan Winery

  Maryan Winery

 • Виомода

  Виомода

 • FOOD ARENA

  FOOD ARENA

 • Campers.BG

  Campers.BG

 • COMPRESSPORT

  COMPRESSPORT

 • SPB-logo.png

  SPB-logo.png

 • ЯДКИ ДЕТЕЛИНА

  ЯДКИ ДЕТЕЛИНА

 • DEVIN Минерална

  DEVIN Минерална

 • Етнографски комплекс Златоград

  Етнографски комплекс Златоград

 • BELLA

  BELLA

 • ТРАКИ ФУУД

  ТРАКИ ФУУД

 • ЕЛЕНКА

  ЕЛЕНКА

 • Съни Маркет

  Съни Маркет

 • Botanical

  Botanical

 • АМВ Агро

  АМВ Агро

 • АГИ

  АГИ

 • Roobar

  Roobar

 • Pirin Hill

  Pirin Hill

 • Аптеки Subra

  Аптеки Subra

 • Допелхерц - България

  Допелхерц - България

 • ФСТ 2020

  ФСТ 2020

 • ORIFLAME

  ORIFLAME

 • doctor-hodjev.png

  doctor-hodjev.png

 • Община Златоград

  Община Златоград

 • Община Мадан

  Община Мадан

 • Община Неделино

  Община Неделино

 • Red Bull

  Red Bull

 • МИГ КИРКОВО ЗЛАТОГРАД

  МИГ КИРКОВО ЗЛАТОГРАД

 • ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

  ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

 • IDEABOX

  IDEABOX

 • TRACKSPORT

  TRACKSPORT

 • GRIFO

  GRIFO

 • CAT-TM

  CAT-TM

 • Bowen

  Bowen

 • SIGN SPORT

  SIGN SPORT

КОНТАКТИ

E-mail: k3ultrabg@gmail.com

Емилия Цонева  +359 886 008 128

Петър Иванов +359 898 690 977
НАМЕРЕТЕ НИ ВЪВ FACEBOOK
ГЛЕДАЙТЕ НИ В
ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В