Правила за участие в K3 ULTRA GBR

K3 ULTRA

Изисквания за участие

Кой може да участва

До участие в състезанието се допускат участници мъже и жени, които към деня на старта са навършили 18 години. Това състезание е сериозно предизвикателство и всички състезатели трябва да имат необходимата екипировка, да са в отлично физическо и психическо състояние.

Състезателите трябва да са наясно преди провеждане на състезанието с дължината и специфичните характеристики на съответното трасе и да са перфектно подготвени. Те трябва да се справят сами без чужда помощ с всички предизвикателства, които крие участието в планински бягания като лоши климатични условия – сняг, дъжд мъгла, студ, горещина, възможни физически наранявания, придвижване през тъмната част на денонощието, среща с диви животни.

Всички участници подписват декларация за съгласие с условията за провеждане на състезанието и освобождаване от отговорност на организаторите.

Кога съм регистриран

Всеки, желаещ да участва в състезанията, трябва задължително да се регистрира, като избере дистанция, въведе допълнителни данни и заплати съответната такса за участие.

Регистрацията се счита за завършена САМО след извършване на заплащане на съответната такса, за което организаторите на състезанието персонално ще уведомят всеки състезател на посочения от него e-mail адрес.

Таксата за участие се определя от момента на плащането, независимо от това кога е направена регистрацията, съгласно посоченото по-долу.

Декларации

До участие в състезанието ще се допускат регистриралите се участници, които са попълнили необходимите декларации. Разпечатайте декларациите, попълнете, подпишете, и с документ за самоличност, представете лично в Щаба в деня на получаване на стартовия пакет.

K3 ULTRA

Задължения на участниците

Оборудване на участниците

За състезания от такъв мащаб участниците трябва да са добре екипирани и да притежават необходимото оборудване.
За всяко от трасетата организаторите са посочили задължителното и препоръчителното оборудване.

Задължителното оборудване трябва да бъде представено от състезателите при получаване на стартовия пакет.
Организаторите на състезанието си запазват правото да инспектират наличието на всички елементи от задължителното оборудване и екипировка по време на състезанието. Липсата на всеки един елемент от тях ще води до дисквалификация на участника.

Използването на туристически щеки е разрешено. Не се допуска оставянето на щеки по пунктовете. Състезателят, който е стартирал със щеки, е длъжен да финишира с тях.

Забрани

Необходимо е стриктно придържане към правилата от всички участници в състезанието. Това ще осигури безопасността на всички състезатели и ще спомогне за опазване на планината.

Нарушаването на правилата на състезанието е достатъчно основание за организаторите да дисквалифицират всеки състезател.

Забранени са следните действия:

 • Движение на състезателите извън състезателното трасе.
 • Получаване на помощ от външни лица извън определените за целта места.
 • Неспазване на указания на съдиите и длъжностните лица.
 • Липса на която и да е част от задължителната екипировка.
 • Неоказване на помощ на човек, изпаднал в беда на трасето.
 • Използване на вещества и практики, включени в забранителния списък на WADA.
 • Замърсяване на трасето и площите около него с отпадъци.

Етични отношения

Участниците в състезанието трябва да следват указанията на съдиите и останалия персонал на организаторите.
Всички състезатели са длъжни да окажат помощ на всеки човек – друг състезател, съдия, персонал на контролните пунктове, както и зрители и туристи в случай на нужда, независимо от евентуалното забавяне, което може да бъде причинено от това.

Ако състезател попадне в опасна ситуация заедно с други хора, първо трябва да се погрижи за собствената си безопасност, преди да окаже помощ на останалите.

Не се допуска движението по трасето на нерегистрирани участници заедно със състезателите, както и получаването на каквато и да е помощ от външни лица извън организираните пунктове, освен в случаите на крайна необходимост.

Организатори, лекари, членове на медицински екипи, членове на спасителни екипи, доброволци, както и всички оторизирани от организаторите лица, имат право да спрат от участие състезател, ако преценят, че състоянието му не позволява по-нататъшно участие в състезанията. Решението на посочените лица влиза в сила незабавно.

Опазване на околната среда

Състезателите трябва да се движат само по обозначеното трасе като е забранено изхвърлянето на всякакъв вид отпадъци по трасето и около него.

С цел намаляване на отпадъците на контролните пунктове няма да има пластмасови чаши и бутилки за вода. Всички състезатели трябва да носят със себе си подходящ съд, в който могат да получат вода и други напитки на контролните пунктове.

Препоръчва се зрителите и поддръжниците на състезателите да използват обществен транспорт, когато това е възможно.

K3 ULTRA

Провеждане на състезанието

Кога ще получа стартовия си пакет

В деня преди старта от 12:00 до 24:00 всеки участник в състезанието ще получи стартов пакет срещу представяне на личен документ, разпечатани, попълнени и подписани декларации от Правилата на състезанието. Проверка на задължителната екипировка за съответната дистанция.

Участниците в дистанциите GBR 23K и GBR 13K могат да получат стартовия си пакет и в деня на събитието до 08:00 часа.

Подкрепителни пунктове

По протежение на трасетата организаторите ще изградят подкрепителни и контролни пунктове на подходящи за целта места. Тези пунктове ще предлагат вода, безалкохолни напитки и храна на състезателите.

Храната и водата на подкрепителните пунктове е предназначена единствено за официално регистрираните състезатели.

На всеки подкрепителен пункт ще бъде поставена информационна табела, която ще съдържа информация за:

 • името на пункта и името на следващия пункт по трасето;
 • разстояние и положителна денивелация до следващия пункт;
 • сумарна отрицателна денивелация до следващия пункт по трасето;
 • контролно време за достигане до следващия пункт по трасето – където има поставено такова ограничение;
 • наличие на източници на вода по трасето до следващия пункт;
 • относителна трудност на прехода до следващия пункт.

На територията на подкрепителните пунктове и само на определените за това места е разрешено на състезателите да получават помощ от външни лица.

Безопастност

Трасетата на състезанието преминават през публична и частна собственост и няма да бъдат затворени за хора, които не участват в състезанието! Състезателите трябва да се уверят, че ги задминават или се разминават с хората по безопасен за всички начин, дори това да означава да намалят темпото си или дори да спрат в случай на нужда!

При преминаване през населени места и движение по автомобилни пътища, състезателите трябва да спазват правилата за движение по пътищата на Република България!

Трасетата на състезанието пресичат основна пътна артерия – участниците трябва да бъдат особено внимателни в такива участъци!